Nye affaldsbeholdere

Kære beboere

Mange har fået en mail og en SMS fra Forsyning Helsingør, om at vi vil modtage to nye affaldsbeholdere i foråret 2021. 

Foreningen har imidlertid en anden aftale … Læs mere

Kontingent

Kære beboere

På grund af en indberetningsfejl til Nets er i blevet opkrævet et kontingent på kr. 5.000, – pr. 1.12.2020.

Foreningen skal beklage denne fejl.

Desværre er det ikke … Læs mere

Fjernvarme

Helsingør fjernvarme har gennemgået fjernvarmenettet i bebyggelsen og har fundet en læk ud for det sydvestlige hjørne af jollen 7.
For at undgå yderligere brud på fjernvarmen i dette område, … Læs mere

Parkering i bebyggelsen

Foranlediget af en påkørselsskade i området finder bestyrelsen det nødvendigt at indskærpe parkeringsreglerne, således som de fremgår af foreningens ordensregler.

Parkering af biler, knallerter og cykler må uden for carportene Læs mere

Undersøgelse af fjernvarmerør

Helsingør Forsyning har meddelt foreningen følgende

Fra 11/11- 30/11-2020 foretager vi brudsøgning på fjernvarmerør i dit område. Derfor vil der i perioden være personale fra forsyningen, der undersøger veje, stier … Læs mere

Fibernet

Kære beboere

Det viser sig, at det ikke er alle beboere, der har modtaget henvendelsen vedrørende TDC- fibernet.

Til orientering vedlægges skrivelsen hoslagt. Klik her.

Alle beboere er velkomne til … Læs mere

Fibernet

Bestyrelsen antager, at I alle har modtaget brev fra TDC Net om gratis tilslutning af TDC NET Fiber. Der er alene tale om en fysisk fremføring af kabler til ejendommene … Læs mere