Leje af fælleshus

Når I lejer fælleshuset i bookingkalenderen, er lejemålet ikke endeligt før lejebeløbet er indbetalt, lejemålet godkendt, og I har modtaget en mail, der bekræfter dette.

Det bemærkes, at fælleshuset ikke kan reserveres, dagen før eller efter det er udlejet, medmindre dette aftales med den tilsynsførende.

Er lejebeløbet ikke indbetalt senest 8 dage efter at reservationen er foretaget, slettes denne automatisk.

Betingelser for at leje fælleshuset og priser fremgår af “Regler for leje af fælleshus”.

I kalenderes rulle-menu “Formål” skal det oplyses til hvilket formål fælleshuset ønskes lejet, og om huset lejes til en begivenhed, hvor det ikke er beboeren selv der fejres.

Lejebeløbet skal indbetales på konto. nr. 3163 7276362 med angivelse af lejedato samt indbetalers navn.

Ved samtidig leje af flere arrangementer skal lejen for alle arrangementerne i kalenderåret indbetales.

Opmærksomheden henledes på at indbetalte lejebeløb ikke refunderes. Foretages afmelding mere end 14 dage før lejetidspunktet refunderes halvdelen af lejebeløbet.

Booking af fælleshus – via SuperSass.dk

Afmelding skal foretages til:

Henrik Dencker
Jollen 63
telf.:22 36 72 24‬
e-mail: jollen63@webspeed.dk 

Hvis I skal have udleveret nøgle, ønsker at besigtige huset, eller har spørgsmål vedrørende fælleshuset i øvrigt, skal I kontakte tilsynsførende:

Anne-Mette Andersen
Staget 30
3070 Snekkersten
telf.: 40151403
e-mail: amaprivat1@gmail.com