Om foreningen

Grundejerforeningen for Terrassehusområdet Borupgård Øst – som er foreningens officielle navn – er stiftet den 6. marts 1975.

Foreningens formål er at arbejde for et attraktivt boligmiljø for voksne og børn i overensstemmelse med de på området tinglyste servitutter, herunder

  • at administrere og sørge for vedligeholdelse af de fælles faciliteter og arealer,
  • at varetage medlemmernes fælles interesser over for Grundejerforeningen Borupgaard og offentlige myndigheder mv,
  • at fastsætte bestemmelser om bevarelse af bebyggelsens karakter og om bygningers udseende, vedligeholdelse mv, og
  • at arbejde for et godt socialt miljø i bebyggelsen.

Grundejerforeningen er upolitisk.

Alle husene i bebyggelsen er, i henhold til tinglyst og pantstiftende deklaration, pligtig til at være medlem af grundejerforeningen.

Om bebyggelsen
Området