Forsyning

Varme

Varmemeforsyningen i bebyggelsen sker med fjernvarme fra Forsyning Helsingør.
Se hovedaftale om varmeforsyning (pdf)
Har I problemer med varmeforsyningen skal der rettes henvendelse til:

Forsyning Helsingør
Energivej 25, 3000 Helsingør
Telefon: 48 40 50 50

Vand og Renovation

Vandforsyningen og renovationen i bebyggelsen forestås af Forsyning Helsingør.
Har I problemer med vandforsyningen eller afhentning af renovation skal der rettes henvendelse til:

Forsyning Helsingør
Energivej 25, 3000 Helsingør
Telefon: 48 40 50 50

Tv

Beboerne kan selv vælge tv leverandør. Der må ikke opsættes antenner eller paraboler på den enkelte ejendom

Udendørsbelysning

Udendørsbelysning varetages af Ørsted A/S
Hvis der er fejl på udendørs belysning skal de rettes henvendelse via linket til Ørsted:
Meld fejl på gadelys