Hjertestarter opsat på fælleshuset

Når et menneske falder om med hjertestop, er hurtig hjælp afgørende. Derfor er det vigtigt at træde til, når det gælder. Og du kan ikke gøre noget forkert. I stedet kan du gøre en stor forskel for et andet menneske ved at ringe 1-1-2, tilkalde nogle flere hjælpere, om muligt give hjertemassage, eller løbe efter en hjertestarter.

I marts måned inviterede grundejerforeningen alle beboere til informationsmøde om hjertelungeredning i fælleshuset med titlen ”Hvad gør du hvis en person pludselig får hjertestop?”

I møderne deltog omkring 30 af grundejerforeningens medlemmer. På møderne blev der bl.a. orienteret om hjertemassage, kunstigt åndedræt, brug af hjertestarter, hjerteløberordningen i Danmark, brug af mobiltelefon og 112-app’n.

Da den nærmeste udendørs hjertestarter på børnehaven Staget 1 ikke kunne nås og tilvejebringes af alle beboere i vores område, på under 10 minutter, blev det på generalforsamlingen i år besluttet at indkøbe en udendørs hjertestarter til opsætning på vores fælleshus, som jævnligt anvendes af mange mennesker, og som kan nås eller hentes til alle beboere på max. 10 minutter.

En hjertestarter er et apparat, der kan “genstarte” hjertet efter hjertestop ved at give et eller flere elektriske stød gennem brystkassen. Hjertestarteren kaldes også en defibrillator eller en AED, som er forkortelsen for Automatisk Ekstern Defibrillator.

Hjertestarteren består af selve maskinen og to elektroder. Gennem elektroderne kan hjertestarteren aflæse hjertets elektriske rytme og vurdere, om der skal afgives stød. Der findes mange forskellige typer af hjertestartere, men de kan alle analysere hjertets rytme og give et stød, hvis det er nødvendigt.

Med hjælp fra hjertestartergruppen, Max Sørensen og Nils Dræbye, er der nu indkøbt og opsat en udendørs hjertestarter på redskabsrummet i tilknytning til fælleshuset. Den består af et opvarmet stålskab og indeholder hjertestarteren Mediana A15 HeartOn, der er meget brugervenlig og kan anvendes af alle – også personer uden forudgående træning. Elektroderne kan både sættes på børn og voksne, og med blot ét klik på en knap, kan du skifte mellem voksen- og børnefunktion. Det sparer tid, da du ikke skal til at udskifte elektroder.

Stålskabet er forsynet med et temperaturreguleret varmeelement med digitalt display, der viser temperaturen i skabet. I skabet er desuden monteret en alarmsensor. Brydes kontakten fra denne til skabets låge, vil en sirene lyde lokalt på 120 db i 3 minutter eller indtil skabets låge lukkes. Ved kontrol af hjertestarteren kan denne knap trykkes ind og alarmen vil stoppe.

Da hjertestarteren er tilgængelig for alle hele døgnet, er det naturligvis muligt for personer at stjæle hjertestarteren og udøve hærværk på den eller skabet, eller blot for sjov åbne lågen og igangsætte alarmen. Foreningen har derfor – selvom risikoen er lille – tegnet en forsikring på tyveri og hærværk og en servicekontrakt til overvågning af brugen, vedligeholdelse og udskiftning af elektroderne, når de udløber.

Hjertestarteren er desuden registreret på hjertestarter.dk, dvs. den kan yderligere være med til at redde liv, fordi hjertestarteren er blevet synlig på Internettet og tilgængelig for almindelige borgere og for sundhedsfaglige medarbejdere, når du ringer 1-1-2.

Max Sørensen fra hjertestartergruppen er samtidig registreret som Fadder. Max fører således tilsyn med hjertestarteren og bedes kontaktet, ifald der konstateres fejl, mangler, misbrug etc.:

Max Sørensen
E-mail: lissy.msl@outlook.dk
Mobilnummer: 40 25 16 66
Telefonnummer: 49 22 08 12

På væggen, hvor hjertestarteren er ophængt, og i køkkenet i fælleshuset (?) er opsat en kort brugsvejledning i brugen af hjertestarteren. På grundejerforeningens hjemmeside under ”Hjertestarter” finder du yderligere praktiske oplysninger med links til brugsanvisninger om hjertestarteren samt til Tryg Fondens hjemmeside med videoen ”Sådan bruger du en hjertestarter”: Klik her for at se!

Hvis du står med en person, der er bevidstløs og ikke trækker vejret regelmæssigt, er det vigstigste, at du altid som det første ringer til 1-1-2. Så kommer du nemlig i direkte kontakt med en sundhedsfaglig medarbejder, der fortæller dig, hvad du skal gøre og vil hjælpe dig hele vejen igennem forløbet, og herunder guider dig eller en anden til at hente hjertestarteren.

Med venlig hilsen
på bestyrelsens vegne

Skriv et svar

Din e-mailadresse vil ikke blive publiceret. Krævede felter er markeret med *