Anlæg af affaldsstationer

Kære beboere

Der havde desværre indsneget sig nogle fejl i den tidligere  fremsendte meddelelse, her er en tilrettet version:

Vi er nu så langt med den nye affaldssortering, at alle relevante myndigheder har godkendt vores ordning.

Vi forventer, at blive tilsluttet ordningen i foråret 2021.

Siden vores beslutning om valg af løsning ved den skriftlige afstemning, har Folketinget besluttet,  at samtlige kommuner i løbet af 2021 skal indføre sortering af affald i 10 fraktioner.

Det vil sige, at vi i løbet af 2021 skal sortere vores affald i:

Madaffald, restaffald, plastik, papir, pap, glas, metal, kartoner, tekstil og farligt affald.

Vi har været i tæt kontakt med såvel administrationen i Forsyning Helsingør, samt med Jens Bertram, der er formand for Forsyning Helsingør og medlem af byrådet, for at sikre vores løsning både administrativt og politisk.

I vores nuværende plan, der omfatter de besluttede 5 fraktioner, vil madaffald og restaffald blive opsamlet ved den enkelte husstand i en 240 liter dobbeltcontainer, som leveres af Forsyning Helsingør, mens containere til plastik, papir og metal bliver opstillet i forbindelse med vores 2 parkeringspladser. Glas skal også fremover, som nu afleveres i de kommunale containere. Pap vil fremover nok blive et element i storskraldsordningen, men kan måske opsamles sammen med papir. Det afhænger af sorteringsmulighed på de fælleskommunale anlæg.

Indtil vi kender de endelige regler for de 5 yderligere fraktioner,  og hvilke der eventuelt må sammenblandes, har vi holdt ordren på containere tilbage. Vi er stillet i udsigt, at vi får den endelige afklaring omkring årsskiftet.

For at være klar med pladserne til containerne til foråret og ikke blive fanget af vejrlig, der sinker og fordyrer arbejdet, har vi nu ordret flisebelægningen af pladserne og forventer, at arbejdet er afsluttet ved årsskiftet. Anlægget er vist på vedhæftede tegning. Klik her

Flisebelægningen har en størrelse, der skulle sikre os i at kunne klare alle de fraktioner, vi måtte blive pålagt.

M.V.H.

Bestyrelsen v/Renovationsgruppen

Skriv et svar

Din e-mailadresse vil ikke blive publiceret. Krævede felter er markeret med *