Fibernet – TDC net

Kære beboere

Som tidligere meddelt har bestyrelsen haft kontakt til TDC i forbindelse med linjeføringen af det nye fibernet.

Oprindeligt havde TDC til hensigt at fremføre fiberkablerne i Jollen og i Jollens asfalterede  stikvejene. Efter en drøftelse med bestyrelsen har man nu flyttet linjeføringen til Æblestien og derfra via de grønne områder.

Det er bestyrelsens opfattelse, at denne linjeføring er den mest skånsomme for området. Bestyrelsen har derfor accepteret denne løsning.

Der vedlægges kort visende ledningsføringen samt et billede af de skabe, der placeres ved forgreningerne langs Æblestien. Klik her.

Det kan oplyses, at arbejdet med nedgravningen af hovedkabler og opsætning af installations-skabene først vil blive påbegyndt ultimo februar måned. Installationen ind i de enkelte ejendomme forventes påbegyndt ultimo marts – primo april.

TDC Net vil, inden installationen i de enkelte ejendomme, rette henvendelse til de enkelte grundejere og aftale nærmere, hvor man ønsker tilslutningen i ejendommen

Opmærksomheden henledes på at de eksisterende tv-ledninger ikke berøres af fibernettet. Disse kabler vil fortsat kunne benyttes til tv-signaler og bredbånd.

Nils Dræbye har på vegne bestyrelsen kontaktet TDC Net for at høre om muligheden for, at de beboere der ikke har fået brev fra TDC Net om fibernettet og endnu ikke har nået at få tilmeldt sig senest 7. december 2020, om muligt kan nå dette pga. forsinkelsen med nedgravningen.

Nils har fået en aftale i stand med TDC hvorefter de beboere, der ikke har tilmeldt sig, får en ekstra mulighed mere for at gøre dette. Ønsker du at benytte sig af denne mulighed skal du sende en mail til Nils på e-mailadressen nils@draebye.dk  inden den. 12.02.2021. E-mailen skal indeholde navn, adresse, e-mailadresse og telefonnummer. Nils vil herefter sende tilmeldingerne samlet til TDC-Net.

Skriv et svar

Din e-mailadresse vil ikke blive publiceret. Krævede felter er markeret med *