Generalforsamling – fuldmagt

 

Vi nærmer os nu den ordinære generalforsamling 2021, der afholdes den 17. september 2021 Kl.19.00 i fælleshuset.

Som I har kunnet se af dagsordenens pkt. 5.a, så er der stillet et forslag fra en række beboere om, at der gives mulighed for at male betonvæggene i Jollen´s skråningshuses carporte, hvis der anvendes en bestemt farve.

Af foreningens vedtægter fremgår det, at der til vedtagelse af vedtægtsændringer såvel som fastsættelse, ændring eller ophævelse af regler og bestemmelser i henhold til § 9 fordres afgivelse af mindst 60 stemmer samt et stemmeflertal på mindst 30 af de afgivne stemmer.

Såfremt et forslag opnår mindst 2/3 af de afgivne stemmer, men dog i henhold til det foregående stykke ikke vedtages, indkaldes inden en måned til ekstraordinær generalforsamling. På denne skal forslaget vedtages med mindst 2/3 af de afgivne stemmer, uanset disses antal.

For at undgå, at der skal indkaldes til en ekstraordinær generalforsamling, er det vigtigt, at så mange som muligt deltager i generalforsamlingen. Hvis man er forhindret, kan man afgive sine stemmer via skriftlig fuldmagt. Hvis du/I ikke allerede har afgivet en fuldmagt, så se nedenfor.

Fuldmagt I, hvis man stemmer for forslaget. Klik her.

Fuldmagt II, hvis man stemmer imod forslaget. Klik her.

Print den/de fuldmagter ud I ønsker at benytte og aflever i postkassen hos Kirsten Kofoed Jollen 41, eller hos Gunnar Rasmussen Staget 42.

Opmærksomheden henledes på, at hver ejendom har to stemmer, det betyder, at hvis man i en husstand er uenig i, hvordan der skal stemmes, så kan der afleveres to fuldmagter, der så tæller én stemme hver.

Afleveres der kun én fuldmagt tæller denne 2 stemmer.

 

M.V.H.

Bestyrelsen

12.09.2021

 

 

Skriv et svar

Din e-mailadresse vil ikke blive publiceret. Krævede felter er markeret med *