Sommerstatus

Kære beboere hoslagt en sommerstatus for de igangværende projekter i området.

FIBERNET

Arbejdet med installering af fibernettet er nu tilendebragt, og en del af beboerne er allerede tilsluttet nettet.

Vi mangler fortsat at få styr på reetableringen af vores fællesarealer herunder flisearealerne.

Kirsten Kofoed har løbende kontakt med TDC NET og der er aftalt en besigtigelse af området den 05. juli 2021.

AFFALDSPLAN 2020

Som beboerne sikkert har konstateret, er leveringen af Smartline affaldscontainerne stærkt forsinket. Mogens Arndt drøfter løbende situationen med såvel den danske leverandør som fabrikken i Schweitz. Fabrikken i Schweiz har lovet os et endeligt svar på, hvornår de kan levere inden for en uge.

Helsingør Kommune/ Forsyning Helsingør er indforstået med udskydelsen af sorteringen på grund af manglende levering af materiel.

FJERNVARME

Fjernvarmen har nu afsluttet arbejdet med at lægge nye rør syd for Jollen samt udskiftning af ventiler ved den sydlige del af æblestien og ud for Staget 25 og 52.

Arbejdet som blev varslet og påbegyndt allerede i 2020, blev grundet frosten sat i bero og genoptaget for ca. 1 md. siden. Forsyning Helsingør har reetableret arealerne, og Mia Vergo holder nu øje med, at der sker en fornuftig genplantning, hvor roserne har været fjernet.

Bestyrelsen ønsker alle beboerne en rigtig god sommer.

Skriv et svar

Din e-mailadresse vil ikke blive publiceret. Krævede felter er markeret med *