Nyhedsbrev december 2023

Kære beboere
Her en lille opsummering af, hvad der foregår i vores bebyggelse. Vi håber I, trods juletravlhed, vil afse et par minutter til at læse nyhedsbrevet. Det er vigtigt, at alle er opdateret.

Fælleshus
Som skrevet på vores hjemmeside under “Fælleshuset”, så har bestyrelsen besluttet at ændre på betingelser og betaling for leje af Fælleshuset. Ændringerne træder i kraft ved booking foretaget efter 1. januar 2024.
A. Privat arrangement, hvor en beboer i Jollen/Staget selv har udgiften og er hovedperson/vært. 600 kr.
B. Familiearrangement, hvor en beboer i Jollen/Staget selv deltager, men et familiemedlem er hovedperson/vært. 1.500 kr. C. Klubarrangement for beboerne i Jollen/Staget: 150 kr.
D. Arrangement, hvor en beboer i Jollen/Staget selv deltager, men en ven/bekendt er hovedperson/vært. 2.500 kr.

Affald – pap
Containere til papir og pap er helt fyldt op – manglende tømning er anmeldt til kommunen. De beklager,  der skal nok blive tømt, men de er ramt af sygdom.
Vi har skrevet det en del gange før, men det er åbenbart nødvendigt igen at gøre opmærksom på, at papkasser mv. skal fylde mindst muligt. Tramp på dem, skær dem op, .. ! Vi vil i øvrigt bede alle, om at begrænse mængden af pap i containerne, store papkasser skal afleveres i ”CIRKLEN”, Energivej 8. Åbent alle dage fra kl. 8 – 18..
Aflåsning. Containerne vil i lighed med sidste år blive låst fra den 29. december. De åbnes igen den 2. januar, og lad nu være med at lægge affald på jorden ud for containerne, tak!

Yousee – arbejde i området
Der er eller har været problemer med antennekabler, hvorfor Yousee har været på besøg på terrasser og i gårdhaver, nogle steder uden først at have fået tilladelse. Det er selvfølgelig ikke i orden, og vi har taget kontakt til den ansvarlige leder og bedt om at tage kontakt til beboeren, inden man gå ind på privat grund og reparerer.

Lyskæde stjålet fra Jollen 75
Det er ærgerligt og trist, hvis det afholder os fra at sætte lys op og skabe lidt “julestemning” i mørket. Der er ligeledes fjernet noget fra en carport i Jollen. Det er heldigvis i småtingsafdelingen, men alligevel et lille varsel om, at man måske skal være ekstra opmærksom i denne mørke tid; og en anledning til at tale med naboerne og holde øje med hinandens huse.
I skrivende stund har vi netop modtaget en mail fra formanden i G/F Masten-Sprydet med info til alle beboere i fællesforenigen samt  et tilbud på alarmsystem (link)

Snerydning
Vi fik jo en god omgang sne, og det var dejligt, at der hurtigt blev ryddet på Æblestien. Men hvad vores veje angår, så kan man godt se, at snerydning på kommunens små veje desværre er nedprioriteret. Det skaber meget glatte veje og farlige situationer for kørende og gående. Det er vigtigt, at NSPV bliver adviseret gerne af så mange som muligt, så de kan forstå alvoren, hvis/når det sner igen. Kontakt 4928 4960, hverdage mellem kl. 8 – 10.

De bedste hilsner og god weekend
Bestyrelsen

 

 

 

 

Skriv et svar

Din e-mailadresse vil ikke blive publiceret. Krævede felter er markeret med *