Start på ny affaldsordning

Kære beboere

 

Vi står nu overfor igangsættelsen af affaldssorteringen i de 10 fraktioner, som EU og Folketinget har besluttet, der skal sorteres i.

I vores bebyggelse vil ordningen træde i kraft torsdag den 13 jan. 2022.

Forsyning Helsingør vil denne dag afhente alle 140 l papir-beholdere og aflevere én ny 240 liters affaldsbeholder til hver husstand. Denne affaldsbeholder har to kamre, der skal anvendes til henholdsvis madaffald og restaffald.
Hver  husstand modtager endvidere en mindre grøn affaldsspand med tilhørende poser til madaffald. Denne grønne affaldsspand er lagt ned i 240 liter spanden og indeholder grønne poser og en sorteringsvejledning. Se sorteringsvejledningen  klik her.

Sidste tømning af nuværende papirposer/affaldsbeholdere sker torsdag d. 13 jan. 2022

Fremtidig tømning af mad- og restaffald sker hver 14. dag.

I Jollen onsdag i lige uger og i Staget fredag i lige uger.

Efter den 13 jan. 2022 skal hver husstand sortere affaldet som angivet i sorteringsvejledningen.  Affaldet skal placeres som angivet nedenfor.

De 10 affaldsfraktioner skal i vores område placeres således:

 • Madaffald
  • Placeres i 240 l affaldsbeholder på hver ejendom
 • Restaffald
  • Placeres i 240 l affaldsbeholder på hver ejendom
 • Plast
  • Placeres i container på Jollen/Stagets p-plads
 • Metal
  • Placeres i container på Jollen/Stagets p-plads
 • Papir
  • Placeres i container på Jollen/Stagets p-plads
 • Pap
  • Bringes til genbrugsstation eller stilles til storskrald. Pap må ikke placeres i papircontainerne på p-pladserne
 • Batterier
  • Placeres på låget af 240 l affaldsbeholder i transparente plastposer
  • Kan også afleveres på genbrugsstationerne
 • Elpærer
  • Placeres på låget af 240 l affaldsbeholder i transparente plastposer
  • Kan også afleveres på genbrugsstationerne
 • Småt – elektronik
  • Placeres på låget af 240 l affaldsbeholder i transparente plastposer
  • Kan også afleveres på genbrugsstationerne
 • Glas
  • Afleveres i de kuber Forsyning Helsingør har placeret rundt om i kommunen
  • Se placering af kuber klik her

Storskrald og haveaffald
Oplysninger om afhentningstidspunkter, betingelse m.m. fås på Forsyning Helsingørs hjemmeside. Se hjemmesiden klik her.
Har man en smartphone, kan du downloade applikationen affaldsportalen, hvor der løbende findes oplysninger om afhentningstidspunkter m.m.

Anvendelse af de centrale containere på p-pladserne
Alt affald skal placeres i selve containeren, der må ikke placeres affald uden for containerne. Det er alene de fraktioner (plast, papir og metal), som er angivet med grønt ovenfor, der må placeres i containerne.
Er affaldsgenstanden for stor til at komme i containeren, skal den tages med hjem og bortskaffes på en genbrugsstation, eller som storskrald.

Gamle affaldsbeholdere og stativer
De selvejede affaldsstativer/containere, som nogle fortsat anvender til forskellige formål, tilbydes indsamlet den 13. eller 14 jan. 2022. Hvis man ønsker at Forsyning Helsingør skal tage dem med retur, så skal de placeres, så det tydeligt fremgår, at de skal fjernes. Det vil sige, at de skal sættes udenfor carporten.

m.v.h.

Bestyrelsen  

Skriv et svar

Din e-mailadresse vil ikke blive publiceret. Krævede felter er markeret med *